SBA Atebion Creadigol ColegauCymru

'Defnyddio dysgu heb ei achredu yn y cwricwlwm SBA'

 

Dydd Mercher Gorffennaf 4 09:30 - 15:30

Lleoliad: Gwesty Metropole Llandrindod Wells

 

Nod y digwyddiad: Ysbrydoli'r sector wrth wella'r cwricwlwm ar gyfer dysgwyr SBA - mewn ymateb i argymhellion Estyn ac yng nghyd-destun trawsnewid ADY 

Amcanion: Erbyn diwedd y dydd, bydd y cyfranogwyr yn cael y cyfle i:

  • Deall cefndir y symudiad presennol at ddefnyddio dysgu heb eu achredu yn y cwricwlwm SBA
  • Diweddaru gwybodaeth gyfredol o Trawsnewid ADY yng Nghymru - deall sut mae dysgu heb ei hachredu yn cyd-fynd a chyd-destun trawsnewid ADY ac ymarfer sy'n canolbwyntio ar y person
  • Archwilio'r ffactorau allweddol wrth gyflwyno dysgu anrhededig yn llwyddianus, tra'n cynnal ansawdd a thrylwyredd yn y cwricwlwm
  • Gwrando ar sut mae eraill wedi mynd ati a dysgu oddi wrth brosiectau peilot Atebion Creadigol wrth ddefnyddio dysgu heb ei achredu - Coleg Cambria, Grwp Llandrillo Menai a Choleg Elidyr.
  • Cydweithio i rannu arferion ac adnoddau effeithiol a datblygu rhwydweithiau ymarferwyr

Cynulleidfa: Rheolwyr ac ymarferwyr sy'n gweithio yn ardal y rhaglen Sgiliau Byw'n Annibynnol mewn colegau AB yng Nghymru.

 

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i gyfyngu i 5-8 aelod o staff fesul coleg.

Cliciwch YMA er mwyn cofrestru ac archebu eich tocyn am ddim

Other Events