Iechyd Meddwl yn AB

Dyddiad: Dydd Mawrth 19 Chwefror 2019

Amser: 12:00 - 13:30

Lleoliad: Ystafell Pwyllgor 5, Ty Hywel

Bydd oddeutu 1 o bob 4 o bobl y DU yn dioddef problem Iechyd meddwl bob blwyddyn yn ol elusen, Mind.

Gyda chynnydd mewn ymwybyddiaeth ar faterion iechyd meddwl, mae colegau'n wynebu cynnydd yn nifer yr achosion o iechyd meddwl a lles. Mae gwaith rhagorol eisoes yn digwydd mewn colegau AB wrth ddatblygu ymyriadau a chymorth. Bwriad y digwyddiad hwn yw annog mwy o gydweithio a rhannu arferion gorau ymysg colegaua rhanddeiliaid ehangach, gyda'r bwriad i ddatblygu Fframwaith AB newydd ar gyfer Iechyd Meddwl.

Agenda
12:00 - Lluniaeth
12:15 - Croeso, John Griffiths AC (Cadeirydd)
12:20 - Simon Pirotte, Pennaeth a Prif Weithredwr Coleg Penybont
12:35 - Chris Deacy, Cyfarwyddwr Cynorthwyol AD, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
12:50 - Karen Roberts, Rheolwraig Rhaglen, a Laura Moulding, Hyrwyddwr Pobl Ifanc, Amser i Newid Cymru
13:05 - Sesiwn holi ac ateb
13:20 - Crynodeb a chau

Gellir dod o hyd i'r cyflwyniadau YMA.

Cyflwyniad Cymraeg Amser i Newid Cymru, YMA.

Nodiadau a chamau nesaf, YMA

Other Events