Cynhadledd Flynyddol ColegauCymru 2019

Dyddiad: 12 Mehefin 2019

Lle: Gwesty Mercure, Caerdydd

Gan barhau i adeiladu ar lwyddiant Cynhadledd Flynyddol y llynedd, thema y gynhadledd eleni yw 'Datganoli a Darparu Gwerth Cyhoeddus mewn Addysg'.  

Agenda DRAFFT

8:30 - 9:15 Registration, Exhibitions and Refreshments
9:15 - 9:20 Welcome - Jennifer Jones, BBC
9:20 - 9:30 Dafydd Evans, Chair of ColegauCymru
9:30 - 9:50 Minister for Education, Kirsty Williams AM
9:50 - 10:10 Chris Jones, Group CEO, City and Guilds
10:10 - 10:30 Refreshments, Exhibitions & Networking
10:30 - 11:30 WORKSHOPS
11:30 - 12:00 Panel of FE Leaders from 4 Nations
12:00 - 12:45 Lunch
12:45 - 13:05 Neil McInroy, Chief Executive, The Centre for Local Economic Strategies (CLES)
13:05 - 13:25 International Speaker TBC
13:25 - 14:25 WORKSHOPS
14:25 - 14:45 Refreshments, Exhibitions & Networking
14:45 - 15:05 Julie-Ann Haines, Customer Director, Principality Building Society
15:05 - 15:25 Feedback and Summary - Dafydd Evans, Chair of ColegauCymru
15:25 - 15:30 Close - Jennifer Jones, BBC

Mae cyfleoedd noddi ac arddangos ar gael, gwelwch ein llyfryn am ragor o fanylion.

Tocynnau ar werth yn fuan £185 +TAW (tocynnau cynnar) £195 +TAW (tocyn arferol).

Other Events