Llwyddiant dysgwyr Cymraeg Gwaith

Mae dathlu ar ddechrau’r tymor mewn sawl Coleg Addysg Bellach wrth iddynt glywed canlyniadau arholiadau iaith Gymraeg staff sydd ar y cynllun Cymraeg Gwaith. Penderfynodd 17 o ddysgwyr Cymraeg Gwaith mewn Colegau addysg bellach sefyll arholiadau CBAC Cymraeg dros yr haf.

Roedd llwyddiant yng Ngholeg Penybont wrth i 4 dysgwr lwyddo yn yr arholiad Mynediad a 6 o Goleg Sir Gâr yn llwyddo yn yr arholiadau Mynediad, Canolradd a Sylfaen.

Llongyfarchiadau i Belinda o Goleg Sir Benfro sydd wedi llwyddo yn yr arholiad Mynediad. Mae Belinda yn gweithio yn yr Uned Gofal Anifeiliaid yng Ngholeg Sir Benfro ac mae hi’n gobeithio mynd ymlaen i astudio’r lefel Sylfaen.

Llongyfarchiadau gwresog i Georgie Radmore a Liz Morgan o gampws Gelli Aur, Coleg Sir Gâr, sydd wedi llwyddo yn yr arholiad Mynediad ar ôl ond blwyddyn o ddysgu yn hytrach nag ar ôl dwy flynedd yn ôl yr arfer.

Yn ogystal, fe wnaeth Ben James a Darren Sykes-Wilkes o Goleg Sir Gâr, campws Aberteifi, wneud yn arbennig yn yr arholiad TGAU ail-iaith gan llwyddo i gael A*.

Mae’r cynllun Cymraeg Gwaith, dan nawdd y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a ariennir Llywodraeth Cymru bellach yn y drydedd flwyddyn, gyda oddeutu 210 o ddarlithwyr o Golegau Addysg Bellach yng Nghymru yn buddio o’r cynllun bob blwyddyn.

Os oes diddordeb gyda chi ymuno ar y cynllun eleni, cysylltwch ag adran Adnoddau Dynol neu Hyrwyddwr Dwyieithrwydd eich Coleg. Does dim gofyniad i ddysgwyr gwblhau arholiadau fel rhan o’r cynllun Cymraeg Gwaith.

Dilynwch @CymraegGwaithAB ar Twitter i gael y newyddion diweddaraf.