Diwallu heriau Cymwysterau Pum Gwlad

Mae amrywiaeth gynyddol yn y cymwysterau a gynigir yn y pedair gwlad yn y DU a rhwng y rhain a’r Gweriniaeth Iwerddon. Mae pobl yn teithio rhwng y pum gwlad ar gyfer gwaith a/neu astudio ac mae'n hanfodol bod dealltwriaeth a derbyniad pendant o'r cymwysterau sydd gan bobl o wahanol wledydd.

Sefydlwyd y Cyfarfod Pum Gwlad fel fforwm ar gyfer rheoleiddwyr cymwysterau, cyrff sicrhau ansawdd ac adrannau'r llywodraeth i ddod ynghyd i rannu datblygiadau a hyrwyddo tryloywder a dealltwriaeth o gymwysterau ledled Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a Gweriniaeth Iwerddon. Gallwch weld cymhariaeth o gymwysterau yma.

Bu ColegauCymru, yn bresennol yng nghyfarfod y Pum Gwlad diwethaf yn Nulyn ar 30 a 31 o Ionawr. Roedd y cyfarfod yn cynnwys ystod eang o randdeiliaid o’r DU, gan gynnwys Cymwysterau Cymru, CQFW, Ofqual, SQA, SCQF CCEA QAA QQI a chynrychiolwyr adrannau'r llywodraeth o bob gwlad.

Yn ogystal â chyfnewid gwybodaeth am y datblygiadau diweddaraf, cafwyd cyflwyniadau ar ddatblygiadau gyda'r Fframwaith Cymwysterau Ewropeaidd, gweler mwy o fanylion yma, ac ar y datblygiadau diweddaraf mewn ardystiad digidol.

Roedd y cyfarfod yn dyst i’r cysylltiadau rhwng gweinyddiaethau'r DU a Gweriniaeth Iwerddon fydd yn parhau beth bynnag yw canlyniadau'r trafodaethau cyfredol rhwng y DU a'r UE.

Mae ColegauCymru yn parhau i gefnogi staff a dysgwyr i gymryd rhan mewn cyfleoedd astudio a profiadau gwaith ledled Ewrop. Manylion pellach yma.