Ymweliad AS yn dangos effaith Erasmus + effaith ar ddysgu galwedigaethol yng Nghastell-nedd Port Talbot

Ymwelodd Stephen Kinnock, AS â phrentisiaid Tata Steel a myfyrwyr Gwallt a Harddwch o Grŵp Colegau NPTC i ddarganfod effaith cyllid addysg a hyfforddiant galwedigaethol Erasmus + (VET) ar ddysgwyr a phrentisiaid.

Ymgymrodd un ar ddeg o brentisiaid Tata Steel leoliadau gwaith pythefnos o hyd yn un o safleoedd Tata yn Ijmuiden, yr Iseldiroedd yn 2018. Cafodd y prentisiaid peirianneg, labordy ac ymchwil gyfle i weithio gyda'u cyfoedion yn Ijmuiden lle roedd cyfle i gymharu â chyferbynnu'r prosesau a ddefnyddir gan eu cydweithwyr o’r Iseldiroedd â'r rhai y maent yn eu defnyddio yng Nghymru. Gan ganolbwyntio ar werth ychwanegol i weithrediadau, nododd y prentisiaid brosesau a allai wella cynhyrchiant ac effeithlonrwydd, pe baent yn cael eu gweithredu yng Nghymru.

Ar ôl dychwelyd, dechreuodd Shane Ash, Prentis Peirianneg Fecanyddol Uwch, drafodaeth gyda'i reolwyr ar y defnydd o Robotiaid Drosio yn seiliedig ar yr hyn a welodd ar yr ymweliad a chafodd sêl bendith i gynllunio ar gyfer eu defnyddio.

Mae Shane hefyd wedi ysgrifennu at Aelodau'r Cynulliad lleol i dynnu sylw at y manteision personol a proffesiynol iddo fe wrth gymryd rhan yn Erasmus + a sut mae Tata Steel yng Nghymru wedi cael budd allan o’i ymweliad.

Dywedodd Shane "Yn y pen draw, mae prosiectau fel Erasmus + mor bwysig i ddyfodol peirianneg a chynhyrchu yn gyffredinol. Rwy'n gobeithio y bydd prentisiaethau a phrosiectau megis yr Erasmus + yn parhau yn y dyfodol ansicr sydd o’n blaenau gan na allaf fynegi digon pa mor bwysig ydyw."

Yn Grŵp Colegau NPTC, dywedodd pedwar dysgwr Gwallt a Harddwch a oedd wedi ymgymryd â lleoliadau gwaith pythefnos yn Girona wrth Stephen o sut wnaeth yr ymweliad nid yn unig gwella eu gwybodaeth am dechnegau hydrotherapi a thrin gwallt ond roedd hefyd wedi cael effaith gadarnhaol ar eu hyder, eu hunain -hyder a dyheadau yn y dyfodol. Mae'r pedwar dysgwr bellach yn ymgymryd â Thystysgrifau Ôl-raddedig mewn Addysg, sy’n ganlyniad uniongyrchol i'r profiad Erasmus + yn Sbaen ac ysbrydoliaeth eu tiwtoriaid.

Aeth Iestyn Davies a Siân Holleran o GolegauCymru gyda Stephen Kinnock ar yr ymweliadau. Dywedodd Siân "Mae ColegauCymru yn cyflwyno ceisiadau blynyddol ar gyfer cyllid Erasmus + ar ran yr holl golegau AB yng Nghymru. Mae'r ymweliadau hyn ac eraill yn newid bywyd a hyd yn hyn eleni mae 480 o ddysgwyr wedi ymgymryd â lleoliadau gwaith ar draws Ewrop. Rydym yn aros yn awyddus am gadarnhad y gall colegau yng Nghymru barhau i fanteisio ar gyllid staff Erasmus + a chyfleoedd symudedd dysgwyr a / neu barhau i lobïo am arian digonol i gefnogi parhad o brofiadau gwaith dramor i'n dysgwyr AB ar ôl Brexit. "