Coleg Penybont yn cael ei goroni'n Goleg AB y Flwyddyn yng Ngwobrau AB Tes 2019

Neithiwr, fe goronwyd Coleg Penybont yn Goleg AB y Flwyddyn yng Ngwobrau Tes AB 2019.

Roedd y newid nodedig a welodd Coleg Penybont yn trawsnewid o fod yn un o'r colegau gwaethaf yn y wlad i un o'r goreuon yn ei gwneud yn enillydd clir. Mae Coleg Penybont ar frig tablau cynghrair yng Nghymru ar gyfer cyfraddau cwblhau cymwysterau. Yn yr ystadegau diweddaraf, roedd y rhain yn uwch na 90 y cant ar draws yr holl gymwysterau.

Mae'r coleg wedi'i wreiddio yn ei gymuned, gan gefnogi darparwyr addysg a busnesau eraill ar draws y rhanbarth.

Mae hyn yn cynnwys gwaith gydag ysgol gyfagos, a arweiniodd at gynnydd o 13 y cant yn nifer y dysgwyr sy'n ennill graddau A i C yn Safon Uwch. Dyfarnwyd Estyn, yr arolygiaeth addysg a hyfforddiant yng Nghymru, y radd “dwbl rhagorol” i'r coleg yn ei arolygiad diweddaraf.

Canmolwyd y coleg am y “cynnydd da iawn” y mae dysgwyr yn eu gwneud, yn aml o fannau cychwyn isel. Canmolodd arolygwyr hefyd y diwylliant yn y coleg o gefnogi staff i “arloesi a chymryd risgiau” yn ogystal â helpu i fagu eu hyder er mwyn bodloni heriau yn y dyfodol. Dangosodd arolwg staff diweddaraf y coleg ei hun bod 98 y cant o staff yn hapus i weithio yno.

Roedd y beirniaid wedi eu plesio gan y ffordd yr oedd y coleg wedi ymateb i anghenion lleol a'r gwahaniaeth y mae wedi'i wneud i les ei fyfyrwyr. Roeddent hefyd yn canmol y gwaith a oedd yn ymroddedig i wella ei ffyniant o dan arweinyddiaeth alluog y corff llywodraethu, y pennaeth a'r staff.

Y seremoni wobrwyo hon yw lle daw'r unigolion a'r sefydliadau mwyaf nodedig mae'r sector AB yn cynnig, yn dod at ei gilydd, i ddathlu gwaith caled ac ymroddiad.

Canmolodd Simon Pirotte, Prif Weithredwr a Phennaeth Coleg Penybont y Coleg, "Yr anrhydedd anhygoel hwn yw'r eisin ar y gacen nid ond ar gyfer Coleg Penybont ond Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr."

‘Mae gen i'r anrhydedd o weithio gyda rhai o'r bobl fwyaf ysbrydoledig ac mae pob un o'n staff, dysgwyr a Llywodraethwyr wedi ein helpu i sicrhau'r teitl hwn. Mae'r wobr hon yn hwb enfawr i'r sector AB yng Nghymru ac i fwrdeistref sirol Pen-y-bont ar Ogwr ’.

Roedd Coleg Penybont yn erbyn rhai sefydliadau mwy o faint ledled y DU, fel Coleg Exeter, Coleg Truro a Choleg Weston ac fe'i henwyd ar y rhestr fer ar gyfer Darparwr Prentisiaeth y Flwyddyn. Roedd y Pennaeth Simon Pirotte hefyd yn un o wyth yn y rownd derfynol ar gyfer Arweinydd AB y Flwyddyn.