ColegauCymru yn galw am Gynllun Sgiliau Ôl-16 i Gymru

ColegauCymru yn galw am Gynllun Sgiliau Ôl-16 i Gymru

10-01-2017

Cyn i ColegauCymru gyflwyno tystiolaeth i’r Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau dylanwadol, mae’r corff wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ymgynghori a chyhoeddi Cynllun Sgiliau ôl-16 i Gymru. Daw'r alwad fel rhan o’r ymateb i adolygiad y pwyllgor ar effaith cyflwyno Ardoll Prentisiaeth y DU ar fusnesau yng Nghymru.

Dywedodd Prif Weithredwr ColegauCymru, Iestyn Davies, "Mae darpariaeth colegau a darparwyr hyfforddiant o dan fygythiad yn sgîl cyflwyno ardoll a’r golledo gyllid gan yr UE yn y dyfodol ar gyfer sgiliau.

"Mae'r pwyllgor yn edrych ar effaith yr Ardoll Brentisiaeth ar fusnesau yng Nghymru, ac er bod gan Lywodraeth y DU strategaeth ar waith ar gyfer Lloegr, mae Llywodraeth Cymru yn ddifrifol ddiffygiol gydagoedi yn eu ymateb strategol ei hun. Nid yn unig yw hyn yn cwestiynu dyfodol prentisiaethau, ond addysg a hyfforddiant galwedigaethol yn ehangach."

Ychwanegodd, "Rydym yn llwyr gefnogol o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i sgiliau ac addysg alwedigaethol fel y nodir yn ddiweddar, ond y perygl yw bod diffyg strategaeth gyffredinol i gyflawni yn y tymor byr, canolig a hir yn gadael Cymru heb y sgiliau briodol i ddelio â heriau'r dyfodol."

Mae'r gyllideb 2017/18, a gytunwyd yr wythnos diwethaf gan y Cynulliad Cenedlaethol, yn rhoi pwyslais o'r newydd ar gyllid ar gyfer addysg bellach a sgiliau. Cafwyd cefnogaeth drawsbleidiol er mwyn sicrhau gwrthdroi toriadau i addysg a sgiliau ôl-16er mwyn sicrhau sgiliau ar gyfer y gweithleyn flaenoriaeth. Fodd bynnag, yn ôl yr ymateb a gyflwynwyd i’r pwyllgor, caiff newidiadau a gychwynnwyd gan Lywodraeth y DU, ar ffurf ardoll a gostyngiad yn y gwariant adrannol ar lefel y DU, gweld busnesau Cymru allan o boced a dysgwyr Cymru yn cael eu gadael i lawr.

I gloi, dywedodd Mr Davies, "Ni ddylai Cymru fod yng nghysgod Lloegr pan ddaw i sgiliau galwedigaethol, yn wir, dylem barhau i arwain y byd fel y gwnaethom gyda’n llwyddiant diweddar yn y sioe WorldSkills. Mae'n rhaid i ni ddiffinio dyfodol addysg a hyfforddiant galwedigaethol yng Nghymru. Gallwn ond wneud hyn drwy feddwl yn flaengar a thrwy arwain y ffordd gyda strategaeth ar gyfer ein dysgwyr a busnesau."

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press