Chwaraeon Colegau Cymru yn bod yn greadigol er mwyn creu myfyrwyr mwy egnïol

12-06-18

Cynhaliodd Chwaraeon Colegau Cymru ei bedwaredd cynhadledd flynyddol yr wythnos diwethaf, a hynny ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd. Daeth tua 150 o ddysgwyr yno o golegau ledled Cymru, gan gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau corfforol newydd a gwahanol. Nod y gynhadledd oedd ysbrydoli a meithrin agwedd wahanol tuag at weithgarwch corfforol, gan gynnig cyfleoedd i gymryd rhan mewn ystod o weithgareddau. Yn eu plith roedd pêl-fasged 3v3, yogability, rhedeg rhydd a ffitrwydd dawns.

Un o’r prif bethau i ddeillio o’r diwrnod oedd bod y dysgwyr a oedd yn bresennol wedi dysgu sgiliau a fydd yn eu helpu, wrth ddychwelyd i’w colegau, i annog, ysbrydoli a mentora eu cyd-fyfyrwyr llai egnïol i fod yn fwy ffit.

Meddai Richard Dando o Chwaraeon Cymru, “Roedd Cynhadledd Gweithgareddau Hamdden Egnïol Chwaraeon Colegau Cymru yn gyfle i ddysgwyr ddarganfod pa gyfleoedd a chymorth sydd ar gael, drwy wirfoddoli, i helpu i greu cyfleoedd i bobl eraill gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn ysgolion, colegau Addysg Bellach a chymunedau. Roedd yn gyfle hefyd iddynt ddatblygu sgiliau bywyd a phrofiadau pwysig a fydd yn gymorth iddynt wrth fynd yn eu blaenau i addysg uwch neu swyddi.”   

Roedd cyfanswm o 40 o sesiynau ar gael ar y diwrnod, yn weithdai ac yn weithgareddau, gan roi cyfleoedd i ddatblygu sgiliau newydd a dysgu am weithgareddau ffitrwydd arloesol – sesiynau dwys a llai dwys a sesiynau cryfhau a chyflyru.

Ychwanegodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr ColegauCymru, yr elusen addysg ôl-orfodol, fod “datblygu partneriaethau newydd a chydweithio â Chwaraeon Cymru a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd ar y digwyddiad hwn wedi ein galluogi i hyrwyddo cyfleoedd i ddysgwyr ar y cyd, ynghyd â gwella cyflogadwyedd ym myd chwaraeon a gweithgarwch corfforol.”

Dywedodd, “Rydym wedi ymrwymo i hybu iechyd a llesiant ein dysgwyr, a hynny drwy gynnig gweithgareddau corfforol a lleoliadau gwirfoddoli. Rydym yn gwybod bod dysgwyr sy’n cymryd rhan mewn pethau felly yn cael buddion meddyliol a chymdeithasol eraill. Drwy weithio mewn partneriaeth, byddwn yn parhau i gynnig mwy o gyfleoedd i’n dysgwyr gymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol.”

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press