Mae patrwm dilyniant dysgwr yn newid

12-06-2018

Mae mwy o ddysgwyr nag erioed yn dewis astudio mewn AB nag sy'n aros yn yr ysgol yn ôl adroddiad diweddar gan Gyrfa Cymru. Dangosodd adroddiad ‘Hynt Disgyblion o Ysgolion yng Nghymru 2017’ parhad o gynnydd yn nifer y rhai sy'n dechrau dewis AB yn Bl 12. Dangosodd yr astudiaeth fod 53.5% bellach yn astudio mewn colegau, cynnydd o 2.5% am yr ail flwyddyn yn olynol.

Dywedodd Iestyn Davies, Prif Weithredwr yr elusen addysg ôl-orfodol ColegauCymru / CollegesWales, "Mae'r adroddiad hwn yn dangos y patrwm newidiol o ran dilyniant i ddysgwyr yng Nghymru.

"Mae AB ​​wedi gweithio'n galed i sicrhau bod y cynnig yn amrywiol ac yn ymateb i ddiwydiant lleol a gofynion y cyflogwyr.

"Mae pob ymchwil yn dangos y gall cyngor ac arweiniad effeithiol alluogi disgyblion i symud ymlaen i’r lefel nesaf briodol a dechrau ar lwybr gyrfa a gefnogir gan dysgu gydol oes."

Bydd ColegauCymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y newidiadau a ragwelir ar gyfer y cwricwlwm newydd yn rhan o'r bil diwygio cwricwlwm sydd ar fin digwydd  er mwyn cryfhau cyfleoedd dilyniant gyrfa wrth i bobl ifanc adael yr ysgol.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn http://cyrchfannau.gyrfacymru.com/index.html

Elusen addysg genedlaethol yw Colegau Cymru sy'n cynrychioli’r 13 coleg a sefydliad addysg bellach yng Nghymru. Ei gwaith yw cryfhau proffil addysg ôl-orfodol ymhlith y rheini sy’n gwneud penderfyniadau pwysig er mwyn gwella cyfleoedd i ddysgwyr yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth am ColegauCymru / CollegesWales a’r colegau y mae’n eu cynrychioli, ewch i www.colegaucymru.ac.uk  neu www.collegeswales.ac.uk

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press