14-09-18 Talent o Gymru yn Paratoi at Gystadleuaeth Ewrop

Bydd pedwar o ddysgwyr disglair ifanc Cymru yn cynrychioli'r DU yn y gystadleuaeth sgiliau enwocaf yn Ewrop yn ddiweddarach y mis hwn. Mae'r pedwar cystadleuydd elitaidd yn fedrus yn y disgyblaethau canlynol, gosod trydanol, gwaith saer, gwasanaethau bwytai a weldio.

Mi fydd y pedwar yn rhan o Dîm Cymru sydd a 22 o gystadleuwyr i gyd. Yn cynrychioli Cymru mae, Thomas Lewis o Goleg Caerdydd a'r Fro, Scott Kerr o Grŵp Llandrillo Menai, Christopher Caine o Goleg Sir Benfro a Cholette Gorvett o Goleg Gŵyr Abertawe. Maent wedi bod trwy broses ddewis gynhwysfawr, gan gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru ac yna'n mynd ymlaen i Gystadlaethau Cenedlaethol WorldSkills UK, ac yn awr Euroskills. Os yn llwyddiannus, bydd y cystadleuwyr yn cael cyfle i symud ymlaen i gystadlaethau eraill.

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod gwerth cystadlaethau sgiliau ac mae'n awyddus i gefnogi Cymru i barhau i fynd allan i'w cenhedloedd partner, gan gefnogi dysgwyr i gyflawni eu potensial a chystadlu ar lwyfan y Byd. Wedi ymrwymo i helpu cystadleuwyr i gyflawni, mae Llywodraeth Cymru yn ariannu'r rhaglen Ysbrydoli Sgiliau i gefnogi dysgwyr a phrentisiaid i gystadlu'n lleol a'u paratoi ar gyfer cystadlaethau eraill.

Mae colegau a chyflogwyr yng Nghymru hefyd yn neilltuo adnoddau ac amser i gefnogi'r unigolion hyn i gystadlu ac ennill. Mae Cymru'n parhau i fod yn genedl gartref flaenllaw o ran nifer y medalau maent yn ennill yn WorldSkills UK yn Birmingham. Gan ei gymryd i lefel arall, mae 22 aelod o Gymru ar hyn o bryd yn rhan o garfan y Tîm yn y DU sy'n barod i gystadlu yn WorldSkills yn Kazan yn 2019.

Meddai Barry Liles, Llysgennad Sgiliau Cymru, "Wrth inni baratoi i adael yr UE, mae angen i ni ddangos i weddill Ewrop ein bod yn paratoi ein pobl ifanc ar gyfer dyfodol cystadleuol, a bod gennym y sgiliau gorau yma yn y DU. "

"Bydd y bobl ifanc dalentog yma dan bwysau dwys ym Mwdapest oherwydd eu bod yn cystadlu yn erbyn y gorau o weddill Ewrop. Mae rhai ohonynt wedi bod yn hyfforddi am flynyddoedd ochr yn ochr â'u swyddi, yn gadael gwyliau, yn mynychu bŵt camp WorldSkills UK i gael eu paratoi fel y gallant gystadlu ar eu lefel orau. Rwy'n dymuno'r gorau i Dîm y DU - pob lwc "

Bydd llywodraethau a diwydiant yn gwylio gyda diddordeb i feincnodi pa mor dda y mae Tîm y DU yn perfformio o'i gymharu â phrif gystadleuwyr arall o Ewrop. Yn rowndiau terfynol EwroSkills blaenorol, a gynhaliwyd yn 2016 yn Gothenburg - gorffenodd tîm y DU yn seithfed.

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press