Partneriaeth addysg awyr agored rhwng coleg o Gymru a Sbaen

08-11-18

Yr wythnos hon mae cynrychiolwyr o Goleg IES Son Rullan yn Majorca yn cryfhau eu partneriaeth gyda Choleg Sir Gâr, Coleg Gŵyr Abertawe a Choleg Merthyr Tudful ar eu hymweliad yn Ne Cymru.

Yn dilyn cyfnewid dysgwr blaenorol, mae Pennaeth y coleg a thri ymarferydd o Sbaen yn awyddus i archwilio methodoleg addysgu addysg awyr agored yng Nghymru. Gan gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored eu hunain wrth iddynt deithio o gwmpas, maent hefyd yn gobeithio ehangu'r cyfleoedd symudedd staff a chyfnewidfeydd myfyrwyr ym maes addysg awyr agored rhwng Cymru a Sbaen.

Mae Cymru wedi ymrwymo i ddatblygu cyfleusterau chwaraeon o'r radd flaenaf, ac mae'r ymweliad hwn yn cyd-fynd ag agoriad Yr Efail / The Forge. Dyma adeilad newydd sbon Coleg Sir Gâr sy’n cyfuno gofod addysg gorfforol a gofod perfformio. Yn agor yr Efail yn swyddogol yn gynharach heddiw, bu'r Gweinidog dros yr Iaith Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Eluned Morgan. Estynodd y Gweinidog longyfarchiadau i Coleg Sir Gâr ar wireddu'r weledigaeth o greu adeilad arloesol lle mae chwaraeon a pherfformio yn dod at ei gilydd er lles dysgwyr, staff a'r cymunedau ehangach.

News & Press contact

For all media enquiries, please contact:

Claire Roberts
External Affairs Director

T: 02920 522 500
M: 07534 859426

Related page

Other Press