Dod o hyd i goleg

Cysylltu â cholegau


1: Coleg Gwent
Coleg Gwent

Guy Lacey - Pennaeth

Y Rhadyr, Brynbuga, Sir Fynwy NP15 1XJ

01495 333333

(01495) 333526

www.coleggwent.ac.uk


2: Coleg Catholig Dewi Sant
Coleg Catholig Dewi Sant

Mark Leighfield - Pennaeth

Ty Gwyn Road, Penylan, Caerdydd CF2 5YD

029 2049 8555

(029) 2047 2594

www.st-davids-coll.ac.uk


3: Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Addysg Oedolion Cymru

Kathryn Robson - Prif Weithredwr

7 Iard y Cowper, Ffordd Curran CF10 5NB

029 2023 5277

(0330) 0580 845

www.addysgoedolion.cymru


4: Coleg Caerdydd a'r Fro
Coleg Caerdydd a'r Fro

Mr Mike James - Prif Weithredwr

Dumballs Road, Bae Caerdydd CF10 5BF

029 2025 0250

(029) 2025 0399

www.cavc.ac.uk


5: Coleg y Cymoedd

(canlyniad uno Coleg Morgannwg a Choleg Ystrad Mynach)
Coleg y Cymoedd

Judith Evans - Pennaeth

Heol yr Odyn, Parc Nantgarw, Caerdydd CF15 7QX

01443 662800

(01443) 663028

www.morgannwg.ac.uk


6: Y Coleg Merthyr Tudful

(Rhan o Grŵp Prifysgol Morgannwg)
Y Coleg Merthyr Tudful

John O'Shea - Pennaeth

Ynys Fach, Merthyr Tudful CF48 1AR

01685 726000

(01685) 726100

www.merthyr.ac.uk


7: Coleg Penybont
Coleg Penybont

Simon Pirotte - Pennaeth

Cowbridge Road, Penybont CF31 3DF

01656 302302

(01656) 663912

www.bridgend.ac.uk


8: Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Gŵyr Abertawe

Mr Mark Jones - Pennaeth

Tycoch Road, Swansea SA2 9EB

01792 284000

(01792) 284074

www.gcs.ac.uk


9: Grŵp NPTC

(Canlyniad uno Coleg Powys a Choleg Castell Nedd Port Talbot)
Grŵp NPTC

Mark Dacey - Prif Weithredwr

Heol Dŵr y Felin, Castell Nedd SA10 7RF

01639 648000

(01554) 756088

www.nptc.ac.uk


10: Coleg Sir Gâr

(rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
Coleg Sir Gâr

Barry Liles - Pennaeth a Phrif Weithredwr

Campws y Graig, Sandy Road, Llanelli, Sir Gâr SA15 4DN

01554 748000

www.colegsirgar.ac.uk


11: Coleg Sir Benfro

Sharron Lusher - Pennaeth

Merlins Bridge, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1SZ

01437 753000

(01437) 767279

www.colegsirbenfro.ac.uk


12: Coleg Ceredigion

(rhan o Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant)
Coleg Ceredigion

Barry Liles - Pennaeth a Phrif Weithredwr

Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3BP

01970 639700

(01970) 624607

www.ceredigion.ac.uk


13: Grŵp Llandrillo Menai

(yn cynnwys Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor)
Grŵp Llandrillo Menai

Dafydd Evans - Prif Weithredwr

Llandudno Road, Rhos-on-Sea, Bae Colwyn, Conwy LL28 4HZ

01492 546666

(01492) 543052

www.gllm.ac.uk


14: Coleg Cambria

(canlyniad uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Chol Iâl Wrecsam)
Coleg Cambria

David Jones OBE - Pennaeth a Phrif Weithredwr

Kelsterton Road, Glannau Dyfrdwy, Cei Conna, Sir y Fflint CH5 4BR

01244 831531

(01244) 814305

www.cambria.ac.uk