Materion Allanol

Gwaith yr adran Materion Allanol yw hyrwyddo a chynrychioli colegau yn y cyfryngau yn genedlaethol, ynghyd â gweithio'n agos gydag Aelodau'r Cynulliad yn y Senedd a Gweinidogion y Llywodraeth. Rydym hefyd yn briffio ac yn cyfarfod â llefarwyr perthnasol y pleidiau gwleidyddol ac aelodau pwyllgorau pwysig y Cynulliad.

Yn ogystal â hyn, rydym yn lobïo’r holl bleidiau gwleidyddol er mwyn sicrhau eu bod yn creu polisïau sy’n fuddiol i’r colegau sy’n aelodau ohonom, gan awgrymu diwygiadau i ddeddfwriaeth. Yn wythnosol rydym yn briffio Prif Weithredwyr/Penaethiaid y colegau ynghylch yr hyn sy’n digwydd mewn trafodaethau gwleidyddol, gan roi diweddariadau gwleidyddol wythnosol ynghylch materion sy’n ymwneud ag addysg, hyfforddiant a sgiliau yng Nghymru.

Rydym yn ymateb i alwadau ffôn a negeseuon e-bost am golegau a’r sector addysg bellach gan ddiwydiant, y cyfryngau cenedlaethol a’r cyfryngau darlledu, ac yn cynnwys ein haelodau wrth ymateb i'r ymholiadau hynny.

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwaith yn y maes materion allanol, cysylltwch â Claire Roberts claire.roberts@colegaucymru.ac.uk