Briffiau

Mae ColegauCymru yn cynhyrchu briffiau ar faterion cyfredol ynghyd â pholisi ac ystadegau allweddol. Defnyddir ein papurau briffio i amlygu'r gwaith da sy'n cael ei wneud, dylanwadu ar benderfyniadau, a chynnig atebion. Gellir dod o hyd i bapurau o 2016 ymlaen yma. Am bapurau cyn 2016, cysylltwch â amy.evans@colegaucymru.ac.uk

Safbwyntiau polisi ColegauCymru ar faterion cyfoes ynghyd ag ystadegau pwysig:


Trawsnewid ADY (2018)


Erasmus+ a Materion Rhyngwladol (2018)


Chwaraeon a Lles (2018)


Cyflwyniad PowerPoint ar Pensiynau (2018)