Dod o hyd i goleg

Allwedd Coleg Penaethiaid a Phrif Weithredwyr Ffôn Gwefan
1 Coleg Gwent Guy Lacey 01495 333777 www.coleggwent.ac.uk
2 Addysg Oedolion Cymru Kathryn Robson 029 2023 5277 www.adultlearning.wales
3 Coleg Caerdydd a'r Fro Mike James 029 2025 0250 www.cavc.ac.uk
4 Coleg y Cymoedd Karen Phillips 01443 662800 www.cymoedd.ac.uk
5 Y Coleg Merthyr Tudful Lisa Thomas 01685 726000 www.merthyr.ac.uk
6 Coleg Penybont Simon Pirotte 01656 302302 www1.bridgend.ac.uk
7 Coleg Gŵyr Abertawe Mark Jones 01792 284000 www.gcs.ac.uk
8 Grŵp NPTC Mark Dacey 01639 648000 www.nptcgroup.ac.uk
9 Coleg Sir Gâr Dr Andrew Cornish 01554 748000 www.colegsirgar.ac.uk
10 Coleg Sir Benfro Dr Barry Walters 01437 753000 www.pembrokeshire.ac.uk
11 Coleg Ceredigion Dr Andrew Cornish 01554 748000 www.ceredigion.ac.uk
12 Grŵp Llandrillo Menai Dafydd Evans 01492 546666 www.gllm.ac.uk
13 Coleg Cambria David Jones OBE 0300 30 30 007 www.cambria.ac.uk