Iechyd meddwl

Gyda Iechyd Meddwl yn achos pryder yn y sector Addysg Bellach, roedd clywed bod £175,000 ar gael i gefnogi sefydliadau Addysg Bellach i ddatblygu eu gwasanaethau iechyd meddwl a lles ar gyfer dysgwyr a staff yn gam cadarnhaol iawn.

Gwahoddwyd sefydliadau Addysg Bellach i gyflwyno ceisiadau am hyd at £11,400 ar gyfer darpariaeth iechyd meddwl tan ddiwedd Gorffennaf 2019 gyda phwyslais ar gydweithio.

Yn dilyn cyfarfod Panel Ariannu lwyddiannus, mae saith prosiect wedi cael eu cymeradwyo i gynyddu’r ddarpariaeth bresennol. Bydd yr un deg tri sefydliad Addysg Bellach ynghlwm â’r prosiectau yma gan fod rhai’n geisiadau ar y cyd. Mae’r prosiectau yma yn amrywio ym mhob sefydliad, ond rydyn ni’n hyderus bydd y canlyniadau’n fuddiol i iechyd meddwl a lles myfyrwyr. Mae’r amrywiaethau o dwlcit ar-lein, cyrsiau ar-lein, pecynnau llonyddu materol, hyfforddiant hydwythdedd, cyrsiau hyfforddiant i staff, canolbwyntiau lles, modiwlau ar gyfer myfyrwyr, pecynnau poced a chefnogaeth 24 awr yn defnyddio meddalwedd deallusrwydd artiffisial.

Edrychwch am ddiweddariadau wrth i’r prosiect ddatblygu drwy ddilyn y cydlynydd prosiect @NiaBrodrickCC ar Trydar!

Card image cap
#Check In - Bod yn Dda yn Feddyliol

Coleg Penybont

Card image cap
Llysgenhadon Iechyd Meddwl a Lles

Addysg Oedolion Cymru

Card image cap
Learner minds

Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Cambria

Card image cap
Rhaglen hydwythedd

Coleg Dewi Sant

Card image cap
Wellbot

Coleg Caerdydd a'r Fro

Card image cap
Rhaglen hyfforddi staff

Coleg Gwent

Card image cap
safeguarding and well-being support

Consortia