Dogfennau Polisi

Ymgynghoriadau


Cwricwlwm Draff I Gymru 2022 - Crynodeb

Date: 18 07 2019
Language: Cymraeg


Arddangos gwerth economaidd Colegau AB yng Nghymru (Awst 2017)

Date: 06 11 2017
Language: Cymraeg


Cysylltiad colegau a sefydliadau Addysg Bellach Cymru â chyllid yr UE (Tachwedd 2017)

Date: 01 01 2017
Language: Cymraeg


Sgiliau ac ail-hyfforddi ym Mhort Talbot (Ebr 2016)

Date: 12 07 2016
Language: Cymraeg


Dwyieithrwydd yn AB (Rhag 2015)

Date: 12 07 2016
Language: Cymraeg


Strwythurau addysg ôl-16


Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – y camau nesaf (Gorffennaf 2018)

Date: 01 01 2018
Language: English


Crynodeb ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – y camau nesaf  (Gorffenaf 2018)

Date: 01 01 2018
Language: English


Response to consultation on Qualifications Wales Bill (January 2015)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Ymateb ColegauCymru i ymgynhoriad ar ffioedd Cyngor y Gweithlu Addysg (Tachwedd 2014)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Response to Petitions Committee: "Keep FE in the Public Sector" (Gorff 2014)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – y camau nesaf (Gorffennaf 2018)

Date: 01 01 1970
Language: English


Crynodeb ymgynghoriad Llywodraeth Cymru: Budd y Cyhoedd a Chymru Ffyniannus – y camau nesaf  (Gorffenaf 2018)

Date: 01 01 1970
Language: English


Addysg cyfrwng Cymraeg


Ymgynghoriad ar strategaeth ddrafft Llywodraeth Cymru: miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

Date: 09 11 2016
Language: Cymraeg


Ymgynghoriad ar strategaeth ddrafft Llywodraeth Cymru: miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050

Date: 09 11 2016
Language: Cymraeg


consultations


Arddangos gwerth economaidd Colegau AB yng Nghymru (Awst 2017)

Date: 06 11 2017
Language: Cymraeg


Sgiliau ac ail-hyfforddi ym Mhort Talbot (Ebr 2016)

Date: 12 07 2016
Language: Cymraeg


Dwyieithrwydd yn AB (Rhag 2015)

Date: 12 07 2016
Language: Cymraeg


Refferndwm ar UE: goblygiadau i addysg a hyfforddiant ol-16 (Gorff 2016)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


UE ac addysg a hyfforddiant ol-16: trosolwg

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Erasmus+ (Mai2016)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Myfyrwyr yn arwain yn erbyn segurdod (Mai2016)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


ColegauCymru: trosolwg

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Ariannu Addysg Bellach (Hyd 2015)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Entrepreneuriaeth Ymysg yr Ifanc: tystiolaeth (Mehefin 2013)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Written evidence to the Enterprise & Business Committee Inquiry into Apprenticeships (May2012)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into STEM Skills (Tach2010)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Economic Summit: presentation paper (July09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Investing in Skills: ColegauCymru consultation response (Jan09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


A New Approach to Adult and Community Learning (Dec08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Reducing the proportion of people not in education, employment or training (Aug08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Skills that Work for Wales: consultation response (July08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Tystiolaeth ColegauCymru ar STEM (Mai2014)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Ymateb ColegauCymru i Ein Cymwysterau Ein Dyfodol

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


digwyddiadau

Date: 01 01 1970
Language: English


Cysylltiad colegau a sefydliadau Addysg Bellach Cymru â chyllid yr UE (Tachwedd 2017)

Date: 01 01 1970
Language: English


Archif


Contract Cyffredin (Medi 2013)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


No Title

Date: 01 01 1970
Language: English


Addysg uwch


Cefnogi Blynyddoedd Sylfaen mewn Addysg Uwch: ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru (Mai 2016)

Date: 10 09 2015
Language: Cymraeg


A position paper to the Diamond Review (February 2015)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Addysg uwch (Archif)


Review of Higher Education in Wales (December 2008)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Institutional Review (Wales) from 2009/10: response to HEFCW (November 2008)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Economic Contribution of Higher Education (April 2008)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Strwythurau addysg ôl-16 (Archif)


Ymateb i ymghynghoriad: Polisi Llwybrau Dysgu 14-19 (Rhag 2013)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Response to consultation on Education (Wales) Bill (Medi 2013)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Response to WG consultation on registration of FE lecturers (Maw2012)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


ColegauCymru response to CYP Committee on Learning & Skills (Wales) Measure (Tach2011)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


ColegauCymru response to Review of FE Governance (Humphreys Report) (Meh2011)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Transformation of Post-16 Education and Training (Sept09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Collaborative Arrangements for FE Institutions and Schools (Sep08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Learning & Skills (Wales) Measure: response to WAG (Apr08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Learning and Skills (Wales) Measure: evidence to NAW Committee (Oct08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Framework for Intervention in FE Institutions: consultation response (Apr08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Cefnogaeth i ddysgwyr


Ymateb i gynigion deddfwriaethol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol (Gorffennaf 2014)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry on autism in further education (Feb2010)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Educational Maintenance Allowances (Apr09)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into people not in employment, education or training (Jun2010)

Date: 01 01 1970
Language: English


Cyllido (Archif)


Tystiolaeth i Bwyllgor Cyllid y Cynulliad ar y Gyllideb Ddrafft (Medi 2013)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into funding post-16, further and higher education (Jan2010)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Specific Grants in Education (Feb09)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Specific Grants: supplementary evidence (Mar09)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Addysg cyfrwng Cymraeg (Archif)


Ymateb ColegauCymru i Ymgynghoriad ar Safonau Drafft ar yr Iaith Gymraeg (Awst 2012)

Date: 31 07 2015
Language: English


Proposed Welsh Language Measure: evidence to committee (May10)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Welsh Medium Education Strategy: consultation response (July09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Ansawdd


Estyn Common Inspection Framework post-2010: consultation (July09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Bill Addysg Uwch ac Addysg Bellach


ColegauCymru supplementary evidence FHE Bill June 2013

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Bil Addysg Uwch ac Addysg Bellach: tystiolaeth ColegauCymru, Mai 2013

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


ColegauCymru response to White Paper on FE and HE (Wales) Bill (Medi 2012)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Cynllun Cymorth Hyfforddiant (GBER) ColegauCymru


Cynllun Cymorth Hyfforddiant (GBER) ColegauCymru

Date: 01 01 1970
Language: English


Adroddiad Crefft Feistr


Adroddiad Crefft Feistr

Date: 23 09 2016
Language: Cymraeg


Adroddiad Manwerthu, Twristiaeth a Lletygarwch


Retail, Tourism and Hospitality Report

Date: 16 11 2016
Language: Cymraeg


Cyfres Sgiliau Hanfodol Cymru: Canllawiau Gweithredu, Cyflwyno ac Asesu ar gyfer Ymarferwyr, Aseswyr a Dysgwyr


Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

Date: 05 08 2016
Language: Cymraeg


Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

Date: 05 08 2016
Language: Cymraeg


Cymhwyso Sgiliau Rhif Hanfodol

Date: 10 09 2015
Language: Cymraeg


Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

Date: 10 09 2015
Language: Cymraeg


Cod Llywodraethu


Cod Llywodraethu

Date: 10 09 2015
Language: Cymraeg


Contract Cyflogaeth Cenedlaethol


Darlithydd Rhan Amser a Delir Fesul Awr

Date: 08 09 2015
Language: English


J: Staff Cymorth Busnes Rhan Amser a Delir Fesul Awr

Date: 08 09 2015
Language: English


Y Contract cyflawn

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


Implementation Agreement

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


A. Staff Cyflogedig Amser Llawn (Parhaol) ar Golofn Gyflog Rheoli

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


Staff Cyflogedig Ffracsiynol (Parhaol) ar Golofn Gyflog Rheoli

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


Dyrannu Llwyth Gwaith Darlithwyr

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


C: Darlithydd Cyflogedig Amser Llawn

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


D: Darlithydd Cyflogedig Ffracsiynol

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


F: Staff Cymorth Busnes Cyflogedig Amser Llawn

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


G: Staff Cymorth Busnes Cyflogedig Ffracsiynol

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


H: Staff Cymorth Busnes Cyflogedig yn Ystod y Tymor (Amser Llawn)

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


I: Staff Cymorth Busnes Cyflogedig yn Ystod y Tymor (Ffracsiynol)

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


Strategaeth ColegauCymru ar Chwaraeon yng Ngholegau AB Cymru


Going for Gold: consultation draft Feb 2013

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB


Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Ein gwaith

Date: 01 01 1970
Language: English


Newyddion

Date: 01 01 1970
Language: English


Adroddiad Crefft Feistr


Adroddiad Crefft Feistr

Date: 23 09 2016
Language: Cymraeg


Adroddiad Manwerthu, Twristiaeth a Lletygarwch


Retail, Tourism and Hospitality Report

Date: 16 11 2016
Language: Cymraeg


Cyfres Sgiliau Hanfodol Cymru: Canllawiau Gweithredu, Cyflwyno ac Asesu ar gyfer Ymarferwyr, Aseswyr a Dysgwyr


Sgiliau Cyfathrebu Hanfodol

Date: 05 08 2016
Language: Cymraeg


Sgiliau Hanfodol Llythrennedd Digidol

Date: 05 08 2016
Language: Cymraeg


Addysg Bellach


Creu Cymru Well - gwersi o Ewrop

Date: 10 07 2019
Language: Cymraeg


Arddangos gwerth economaidd colegau yng Nghymru - Taflen Ffeithiau

Date: 26 02 2019
Language: Cymraeg


Arddangos gwerth economaidd colegau yng Nghymru - Crynodeb Gweithredol

Date: 26 02 2019
Language: Cymraeg


Gamwn, wy a sglodion mewn tafarn nos ar ol nos

Date: 11 02 2019
Language: Cymraeg


Cysylltiad colegau a sefydliadau Addysg Bellach Cymru â chyllid yr UE

Date: 20 01 2017
Language: Cymraeg


Ymgynghoriadau


Refferndwm ar UE: goblygiadau i addysg a hyfforddiant ol-16 (Gorff 2016)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


UE ac addysg a hyfforddiant ol-16: trosolwg

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Erasmus+ (Mai2016)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Myfyrwyr yn arwain yn erbyn segurdod (Mai2016)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


ColegauCymru: trosolwg

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Ariannu Addysg Bellach (Hyd 2015)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Entrepreneuriaeth Ymysg yr Ifanc: tystiolaeth (Mehefin 2013)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Written evidence to the Enterprise & Business Committee Inquiry into Apprenticeships (May2012)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into STEM Skills (Tach2010)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Economic Summit: presentation paper (July09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Investing in Skills: ColegauCymru consultation response (Jan09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


A New Approach to Adult and Community Learning (Dec08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Reducing the proportion of people not in education, employment or training (Aug08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Skills that Work for Wales: consultation response (July08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Tystiolaeth ColegauCymru ar STEM (Mai2014)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Ymateb ColegauCymru i Ein Cymwysterau Ein Dyfodol

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Archif


Contract Cyffredin (Medi 2013)

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Addysg uwch


Cefnogi Blynyddoedd Sylfaen mewn Addysg Uwch: ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru (Mai 2016)

Date: 10 09 2015
Language: Cymraeg


A position paper to the Diamond Review (February 2015)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Addysg uwch (Archif)


Review of Higher Education in Wales (December 2008)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Institutional Review (Wales) from 2009/10: response to HEFCW (November 2008)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Economic Contribution of Higher Education (April 2008)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Strwythurau addysg ôl-16


Response to consultation on Qualifications Wales Bill (January 2015)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Ymateb ColegauCymru i ymgynhoriad ar ffioedd Cyngor y Gweithlu Addysg (Tachwedd 2014)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Response to Petitions Committee: "Keep FE in the Public Sector" (Gorff 2014)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Strwythurau addysg ôl-16 (Archif)


Ymateb i ymghynghoriad: Polisi Llwybrau Dysgu 14-19 (Rhag 2013)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Response to consultation on Education (Wales) Bill (Medi 2013)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Response to WG consultation on registration of FE lecturers (Maw2012)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


ColegauCymru response to CYP Committee on Learning & Skills (Wales) Measure (Tach2011)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


ColegauCymru response to Review of FE Governance (Humphreys Report) (Meh2011)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Transformation of Post-16 Education and Training (Sept09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Collaborative Arrangements for FE Institutions and Schools (Sep08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Learning & Skills (Wales) Measure: response to WAG (Apr08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Learning and Skills (Wales) Measure: evidence to NAW Committee (Oct08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Framework for Intervention in FE Institutions: consultation response (Apr08)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Cefnogaeth i ddysgwyr


Ymateb i gynigion deddfwriaethol ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol (Gorffennaf 2014)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry on autism in further education (Feb2010)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Educational Maintenance Allowances (Apr09)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into people not in employment, education or training (Jun2010)

Date: 01 01 1970
Language: English


Cyllido (Archif)


Tystiolaeth i Bwyllgor Cyllid y Cynulliad ar y Gyllideb Ddrafft (Medi 2013)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into funding post-16, further and higher education (Jan2010)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Specific Grants in Education (Feb09)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Inquiry into Specific Grants: supplementary evidence (Mar09)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Addysg cyfrwng Cymraeg (Archif)


Ymateb ColegauCymru i Ymgynghoriad ar Safonau Drafft ar yr Iaith Gymraeg (Awst 2012)

Date: 31 07 2015
Language: English


Proposed Welsh Language Measure: evidence to committee (May10)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Welsh Medium Education Strategy: consultation response (July09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Ansawdd


Estyn Common Inspection Framework post-2010: consultation (July09)

Date: 31 07 2015
Language: Cymraeg


Bill Addysg Uwch ac Addysg Bellach


ColegauCymru supplementary evidence FHE Bill June 2013

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Bil Addysg Uwch ac Addysg Bellach: tystiolaeth ColegauCymru, Mai 2013

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


ColegauCymru response to White Paper on FE and HE (Wales) Bill (Medi 2012)

Date: 30 07 2015
Language: Cymraeg


Cynllun Cymorth Hyfforddiant (GBER) ColegauCymru


Cynllun Cymorth Hyfforddiant (GBER) ColegauCymru

Date: 01 01 1970
Language: English


Cyfres Sgiliau Hanfodol Cymru: Canllawiau Gweithredu, Cyflwyno ac Asesu ar gyfer Ymarferwyr, Aseswyr a Dysgwyr


Cymhwyso Sgiliau Rhif Hanfodol

Date: 10 09 2015
Language: Cymraeg


Sgiliau Hanfodol Cyflogadwyedd

Date: 10 09 2015
Language: Cymraeg


Cod Llywodraethu


Cod Llywodraethu

Date: 10 09 2015
Language: Cymraeg


Contract Cyflogaeth Cenedlaethol


Darlithydd Rhan Amser a Delir Fesul Awr

Date: 08 09 2015
Language: English


J: Staff Cymorth Busnes Rhan Amser a Delir Fesul Awr

Date: 08 09 2015
Language: English


Y Contract cyflawn

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


Implementation Agreement

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


A. Staff Cyflogedig Amser Llawn (Parhaol) ar Golofn Gyflog Rheoli

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


Staff Cyflogedig Ffracsiynol (Parhaol) ar Golofn Gyflog Rheoli

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


Dyrannu Llwyth Gwaith Darlithwyr

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


C: Darlithydd Cyflogedig Amser Llawn

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


D: Darlithydd Cyflogedig Ffracsiynol

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


F: Staff Cymorth Busnes Cyflogedig Amser Llawn

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


G: Staff Cymorth Busnes Cyflogedig Ffracsiynol

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


H: Staff Cymorth Busnes Cyflogedig yn Ystod y Tymor (Amser Llawn)

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


I: Staff Cymorth Busnes Cyflogedig yn Ystod y Tymor (Ffracsiynol)

Date: 08 09 2015
Language: Cymraeg


Strategaeth ColegauCymru ar Chwaraeon yng Ngholegau AB Cymru


Going for Gold: consultation draft Feb 2013

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg


Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB


Strategaeth Genedlaethol ar Ddwyieithrwydd mewn AB

Date: 16 09 2015
Language: Cymraeg