Noson wobrwyo Shwmae Sir Benfro

16-10-18

Cynhaliwyd noson gyffrous yng Ngholeg Sir Benfro neithiwr wrth iddyn nhw gynnal eu gwobrau Shwmae blynyddol. Mae’r noson wobrwyo, sy’n cael ei gynnal am y pumed tro eleni ar ddiwrnod Shwmae yn noson ar gyfer dathlu’r Gymraeg ar draws y Sir gyfan.

Yn ystod y noson, dyfarnwyd 11 o wobrau i wahanol unigolion ar draws y sir yn ysgolion, cylchoedd meithrin, busnesau, staff, rhieni a mudiadau eraill. Mae clip fideo o bob ymgeisydd llwyddiannus i’w gweld ar dudalen facebook a trydar Shwmae Sir Benfro.

Am y tro cyntaf eleni, roedd gwobr gan Goleg Sir Benfro i’r aelod o staff sydd wedi gwneud yr ymdrech fwyaf i ddysgu’r Gymraeg o dan y Prosiect Cymraeg Gwaith. Mae’n wych gweld cymaint o effaith mae’r prosiect Cymraeg Gwaith wedi gwneud yn ystod y cyfnod peilota wrth i ni weithio tuag at sicrhau blwyddyn arall llwyddiannus eleni.

Y tri ddaeth i’r brig ar gyfer y wobr oedd Roger Phillips, Susan Whisby a’r tîm Cymorth Dysgu. Gwyliwch y clipiau fideo isod er mwyn penderfynu ar eich enillydd chi!

Susan Whisby

Roger Phillips

Tîm Cymorth Dysgu

Ar y noson, Roger Phillips ddaeth i’r brig gan gipio’r tlws arbennig. Wedi derbyn y wobr, dywedodd Roger “Diolch i bob un yn Coleg Sir Benfro sydd wedi dysgu’r iaith Gymraeg i fi i helpu yn y gweithle”.

I weld mwy o’r noson, cymrwch olwg ar gyfri trydar @CymraegGwaithAB a @ShwmaeSirBenfro