Dwyieithrwydd at Grŵp Llandrilo Menai

19-10-18

Grŵp Llandrilo Menai yw’r coleg addysg bellach sy’n cynnig yr ystod fwyaf o gyfleoedd i astudio’n ddwyieithog yng Nghymru. Mae'r Grŵp yn cymryd balchder mawr yn y ddarpariaeth sy’n cael ei gynnig ar hyn o bryd ar draws y cyrsiau gan gynnwys cyrsiau lefel A, cyrsiau ym maes iechyd a gofal, gwasanaethau cyhoeddus, trin gwallt, peirianneg a llawer iawn mwy. Mae cynnig cyfleoedd Cymraeg a dwyieithog i ddysgwyr y Grŵp yn flaenoriaeth er mwyn ymateb i anghenion yr economi leol ac i flaenoriaethau’r Llywodraeth. Mae sgiliau iaith Gymraeg yn gynyddol bwysig ar draws y sector gyhoeddus a’r sector breifat yng Nghymru ac mae'r Grŵp yn awyddus sicrhau bod yn cefnogi’n dysgwyr i barhau i ddatblygu’r sgil hon. Ers cyflwyno’r Safonau Iaith Gymraeg ym mis Ebrill 2018, mae gan ddysgwyr y Grŵp hawliau statudol i dderbyn gwasanaethau yn Gymraeg ac rydym wedi ymrwymo’n llwyr i’r ddyletswydd honno. At hynny, mae'r Grŵp yn falch iawn o fod wedi penodi’r Swyddog Cangen gyntaf yn Addysg Bellach dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yr unigolyn yma’n sefydlu’r gangen gyntaf yn Addysg Bellach ar gyfer y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn y Grŵp ac yn creu mwy o gyfleoedd i ddysgwyr y Grŵp i fod yn datblygu ac yn defnyddio’u Cymraeg.

Dywedodd Charlotte Till, Llywydd Undeb y Myfyrwyr “Dwi wrth fy modd efo nghwrs Busnes oherwydd mae'n dysgu cymaint o bethau ymarferol y gellir ei wneud yn fy mywyd o ddydd i ddydd!

Ond, y peth gorau am hyn yw y gallaf ddewis wneud fy nghwrs yn ddwyieithog. Mae'n helpu fi fod yn fwy cyflogadwy yn y wlad yr hoffech weithio mewn (llawer mwy cyflogadwy ar hynny!), ond mae hefyd yn helpu i wella eich CV ar gyfer unrhyw fusnes o amgylch y byd! Mae'n dangos ymroddiad, ffyddlondeb a chariad-popeth mae cyflogwyr eisiau edrych ar mewn ymgeisydd!

Mae astudio'n ddwyieithog yn rhoi mantais fawr yn eich gyrfa, ond mae hefyd yn helpu eich hyder! Mae gwybod eich bod yn ddwyieithog a bod yn rhugl mewn mwy nag un iaith yn gwneud i chi deimlo'n wych-ac mae hynny'n ei chwarae ar eich personoliaeth gydag eraill!”

Rhannwch eich straeon coleg gan ddefnyddio'r hashtag #CaruEinColegau rhwng 15 - 19 Hydref i gymryd rhan!

Beth yw Caru Ein Colegau?